Niekonwencjonalne malowanie w „Lokomotywie Sztuki”

Dziś w czasie „Lokomotywy Sztuki” odbyło się dość niekonwencjonalne malowanie.