Lokomotywa sztuki – zajęcia plastyczne dla dzieci

Autor projektu i osoba prowadząca zajęcia: Maria Uryga

Projekt „Lokomotywa sztuki” zaprasza najmłodszych do poznawania i odkrywania świata sztuki. W zabawie dzieci zapoznają się z elementami historii sztuki i pracą artysty.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W zdobywaniu wiedzy pomoże im artystyczna żabka – dziwaczka, podróżniczka, która będzie opowiadać o wybranym dziele sztuki i tłumaczyć różne pojęcia, wyrazy z historii sztuki. Na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne prace z malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, prace dzieci, albumy o sztuce. Konstrukcją warsztatów będą 4 stacje, z których będzie wyruszać lokomotywa po krainie sztuki.

1 stacja. OBRAZ. Jak powstaje obraz? Co to jest kolor, plama i faktura? Na czym można namalować obraz?

2 stacja. RZEŹBA. Co to jest forma? Z jakich materiałów można wykonać małą lub dużą rzeźbę? Jak wygląda chropowata i płaska powierzchnia?

3 stacja. RYSUNEK. Co to jest linia? Kształt linii? Bazgroły? W co może zamienić się linia na kartce papiery, podłodze, ścianie?

4 stacja. GRAFIKA. Rola koloru czarnego i białego na papierze, linia i plama w grafice, zapoznanie się z wybranymi technikami graficznymi jak kalkomania, monotypia, ceratoryt.

Projekt „Lokomotywa sztuki” ma na celu przybliżyć najmłodszym w formie twórczej zabawy elementy historii sztuki, pracę artysty oraz szeroki wachlarz możliwości technik plastycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki.

 

Na zajęciach dzieci będą:

– rozwijać swoją inwencję twórczą i pomysłowość

– poszerzać zasób słownictwa i poznawać wybrane dzieła sztuki

– eksperymentować kolorami i pracować różnymi materiałami na płaszczyźnie

– doskonalić umiejętność wskazywania różnić i nazywania wielkości: „duży – mały”, „chropowaty – gładki”, „krótki – długi”, „pełny – pusty”

– rozwijać sprawność rąk podczas wycinania, klejenia, rysowania, malowania wybranymi narzędziami plastycznymi

– doskonalić logiczne myślenie, spostrzegawczość i uwagę

Projekt „Lokomotywa sztuki” jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (można też dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym). Na podstawie czterech stacji będą opracowane zajęcia, które przybliżą „nazwy” stacji w formie zabawy twórczej. Dla umilenia czasu podróżowania będą śpiewane piosenki i czytane  krótkie bajki.