Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych  jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci,  w szczególności:
•    eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, wklęsłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza),
•    eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
•    działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy,
•    kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
•    zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała

Korektywa jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych, więc zapraszam również dzieci, które  w przyszłości chciałyby uniknąć problemów w zakresie postawy.