Hop i bęc! Wielka plama, a potem kleks!

Wesoło zrobiło się w „Lokomotywie sztuki”.
Na zajęcia obserwowaliśmy jak powstaje plama z farb na kartce papieru.
Eksperymentowaliśmy z podwodnym wulkanem: oglądaliśmy mieszanie się pigmentu farby z wodą.

Przygody z plamą i kleksem zakończyły się gotowaniem artystycznej zupy i wspólnym wykonaniem wielkiego obrazu.