Szachy

Nauka gry w szachy może sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi małego ucznia. Ten rodzaj zajęć stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji, kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia.