Impreza SURVIVALowa w lesie

Gra terenowa w lesie, zakończona ogniskiem z kiełbaskami. Cała impreza trwa od 2 do 4 godzin.
Punktami programu są m.in. budowanie bazy i szałasów, strzelanie z wiatrówki i turniej łuczniczy, zadania sprawnościowe, mosty linowe, filtrowanie wody, budowa i rozpalanie ogniska… i inne.

Program imprezy dostosowujemy do wieku i możliwości uczestników.
Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie, najwyższej jakości.